HomeO nasOfertaSklepProjekty unijneKontaktB2B
  • Agmar
  • Agmar"Dotacje na innowacje"
"Inwestujemy w Waszą przyszłość"

W dniu 10.10.2013r. firma AGMAR Agnieszka Myślinska podpisała umowę o dofinansowanie
nr UDA-POIG.04.03.00-00-C98/12-00 w ramach
działania 4.3 Kredyt Technologiczny
osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
na realizację projektu pn.
"Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji drobnowymiarowych
elementów betonowych"

Osoba udzielająca informacji nt. realizowanego projektu:
Agnieszka Myślinska
Tel. 0 56 664 36 13; e-mail: agnieszka.myslinska@agmar.net.pl

Więcej informacji na temat środków unijnych można znaleźć na stronach:
www.europa.eu, www.poig.gov.pl, www.mrr.gov.pl, www.bgk.com.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Zapytania ofertowa:
30.07.2013 Zapytanie ofertowe - Linia produkcyjna
20.11.2013 Zapytanie ofertowe - Węzeł betoniarski
13.02.2014 Zapytanie ofertowe - Fundamenty pod węzeł betoniarski
13.02.2014 Zapytanie ofertowe - Przenośniki taśmowe węzła betoniarskiego
02.04.2014 Zapytanie ofertowe - Hala produkcyjna
02.04.2014 Zapytanie ofertowe - Hala produkcyjna
10.07.2014 Zapytanie ofertowe - Formy