HomeO nasOfertaSklepProjekty unijneKontaktB2B
  • Agmar
  • Agmar

"Dotacje na innowacje"
"Inwestujemy w Waszą przyszłość"

Firma AGMAR Marcin Myślinski informuje, iż w ramach umowy o dofinansowanie projektu
nr UDA-POIG.08.02-00-04-098/12
otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn.
"Informatyzacja procesów sprzedaży i zamówień poprzez wdrożenie elektronicznego systemu B2B"
W ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013"

Osoba udzielająca informacji nt. realizowanego projektu:
Marcin Myślinski
Tel. 0 56 678 89 08; e-mail: marcin.myslinski@agmar.net.pl

Więcej informacji na temat środków unijnych można znaleźć na stronach:
www.europa.eu, www.poig.gov.pl, www.mrr.gov.pl, www.bgk.com.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zapytania ofertowe:
08.05.2013 Zapytanie ofertowe - Wykonanie analizy przedwdrożeniowej
09.07.2013 Zapytanie ofertowe - Sprzedaż sprzętu i jego instalacja
12.07.2013 Uzupełnienie zapytania ofertowego - Uzupełnienie oferty z dnia 09.07.2013
14.11.2013 Zapytanie ofertowe - Wdrożenie i zkup licencji umożliwiających dziełanie elektronicznego systemu B2B